Nová akcia

14.04.2009 19:26

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.